AKF - fonden

Bestyrelse

Fondens direktion

Direktør Rasmus Østrup Møller
E-mail: ROM@fho.dk
Telefon: 3524 6403

Kontakt:
E-mail: AKF-fonden@fho.dk
Telefon: 3524 6150

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand, Lizette Risgaard formand i FH
Valgt første gang 28. maj 2015.

Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal
Valgt første gang 30. oktober 2012.

Susanne Westhausen, administrerende direktør i Kooperationen
Valgt første gang 1. november 2014.

Birte Flæng Møller, bestyrelsesmedlem i Den Kooperative Fond
Valgt første gang 18. december 2019

Bestyrelsessuppleant: Vakant