AKF - fonden

Bestyrelse

Fondens direktion

Direktør Rasmus Østrup Møller
E-Mail: rom@lo.dk

Telefon: 3524 6403

Sekretær Elena Meyer
E-Mail: akf-fonden@lo.dk

Telefon: 3524 6121

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand Ejner K. Holst, LO-sekretær
Valgt første gang 28. maj 2015.

Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal
Valgt første gang 30. oktober 2012.

John Dahl, underdirektør ALKA
Valgt første gang 1. november 2014.

Susanne Westhausen, direktør Kooperationens Hus
Valgt første gang 1. november 2014.

Bestyrelsessuppleant Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand Dansk El-forbund

Valgt første gang 30. september 2008.

Alle bestyrelsesmedlemmer er udpeget for en 2-årig periode senest pr. 26. oktober 2016.