AKF - fonden

Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond

Formål

Fondens formål er at fremme den kooperative bevægelse ved at medvirke til finansiering af virksomheder, der er tilsluttet Det Kooperative Fællesforbund

Læs mere

Skema til ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

SE SKEMA
Ok-mærket