AKF - fonden

Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond

Formål

Fondens formål er at fremme den kooperative bevægelse ved at medvirke til finansiering af virksomheder, der er tilsluttet Det Kooperative Fællesforbund

Læs mere

Skema til ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at afgive den lovpligtige redegørelse for god fondsledelse i skemaform, jf. årsregnskabslovens § 77 a.
Redegørelsen for god fondsledelse skal offentliggøres enten i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrapporten, eller på fondens eventuelle hjemmeside med en henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.

SE SKEMA
Ok-mærket