AKF - fonden

Bestyrelse

Fondens direktion

Peter Nisbeth, FH
E-mail: pni@fho.dk
Telefon: 35246055

Kontakt:
E-mail: AKF-fonden@fho.dk
Telefon: 3524 6000

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand, Ejner K. Holst, FH
Valgt første gang 28. maj 2015.

Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal
Valgt første gang 30. oktober 2012.

Anne Seiersen
(Valgt første gang i januar 2024).

Frederik Petersen, formand i Kooperationens bestyrelse
Valgt første gang i januar 2023.

Bestyrelsessuppleant: Vakant